top of page

Netværk dig til nyt job

Det er ikke kun nemmere at få job via netværk end gennem stillingsopslag. Det job, netværket finder til dig, er sandsynligvis også langt mere dig, end det et tilfældigt jobopslag kan tilbyde. Det kræver dog du ændrer mind-set og går fra bænkevarmer til bal-dronning/konge. Har du lyst? Så læs med.

Aktivt brug af netværk er den sikre vej til at få et relevant job. Og brug af netværk er det oplagte alternativ til måneders forgæves arbejde med at skrive ansøgninger, som man alt for ofte kan få oplevelsen af, at ingen læser, og få skriver positivt tilbage på.

En ud af tre siger nej til sociale arrangementer

For at få succes med at netværke sig til et job, kræver det, at du tør være opsøgende og åben i forhold til dine ønsker og udfordringer. En undersøgelse foretaget af Min A-kasse i forbindelse med tilblivelsen af bogen Arbejdsløs - verdens hårdeste job, som jeg har været med til at skrive, viser imidlertid, at hver tredje af alle jobsøgere en eller flere gange har sagt nej til at deltage i sociale arrangementer, fordi de ikke vil udstille deres situation uden arbejde. De oplever, det gør ondt at være uden for fællesskabet. Og det er heller ikke nogen fest at opleve, at man har svært ved at komme i betragtning til drømmejobbet – eller bare jobbet – mens omgangskredsen er solidt placeret i gode jobs.

Vær modig

Isolation er imidlertid ikke løsningen. Når du siger nej til sociale arrangementer, forringer du egne muligheder for at komme hurtigt i job. Du må derfor bevare troen på, at der findes et job derude og lade være med at afskære dig selv fra at møde mennesker, der potentielt kan linke dig til det næste job. Derimod bør du netop gå til dine tidligere og nuværende kolleger og studerende, der er i job, og bede dem om at holde ører og øjne åbne for dig.

Skab ambassadører

Et aktivt netværk øger mulighederne for at nå drømmejobbet. Det giver mange flere nye tilgange til arbejdslivet. Og så giver det ubetalelige ambassadører. Hvis du synes, dét at netværke er meget fremmed, kan du starte med at gøre den nærmeste håndfuld studiekammerater, venner, familie og fagrelationer til dine ambassadører. Det kræver, at de bliver klædt på i forhold til, hvilket slags job, du er på jagt efter, og hvad du har af kompetencer og begrænsninger. Så vil de til gengæld, fordi de har tillid til dig, kunne arbejde målrettet på at spotte det næste job – eller den, der kan linke dig nærmere til jobbet.

Styrk netværket på LinkedIn

Hvis først du ved, hvor du vil lande, handler det om at finde folk i netværket, der kender til den pågældende arbejdsplads og kan være med til at hjælpe dig ind. Her er LinkedIn et fantastisk redskab. Det kræver, at din profil er opdateret. Det kræver, at du har et netværk på LinkedIn. Og så kræver det, du kan bruge LinkedIn aktivt – det er trods alt et rekrutteringsværktøj. Det er samtidigt også her, du kan finde den nyeste viden på dit felt ved at melde dig til aktuelle grupper – præcis som på twitter.

Jeg har med succes rådet til, at man helt simpelt spørger ud i LinkedIn-netværket, hvem der fx kender nogen i pågældende virksomhed/kommunune/organisation, man har lyst til at vide mere om. Her vil der typisk være en eller flere, der byder ind alt efter, hvor aktivt et netværk man har.

LinkedIn er smidigt og hurtigt, så inden du ser dig om, har du kontakt til den rigtige og kan bede om en kaffeaftale. Et godt råd vil være at bygge sin LinkedIn profil og fysiske netværk op, når du er i arbejde. Så har du de nødvendige kontakter, når du for alvor har brug for dem. Er det ikke tilfældet, må du op på hesten og klø på. Det skylder du dig selv, og det er en god investering.

Lav kaffeaftale

En kaffeaftale er en uformel samtale, hvor den interesserede jobsøger på kort tid kan fremlægge, hvad vedkommende har at tilbyde.

Når du henvender dig enten på mail eller via telefon alt efter branchekutyme, er det vigtigt, at du er velforberedt, klar og tydelig. Du skal have sat sig godt ind i arbejdspladsen og forsøge at se den fra arbejdsgiverens side.

Du kan fx udtrykke, at du har fulgt udviklingen på arbejdspladsen og har nogle idéer til, hvordan du kan støtte positivt op om den. Og så kan du spørge, om du må komme og fortælle kort om det. Det er ikke sikkert, at henvendelsen er godt timet. Men så kan det være, du får at vide, hvornår du så skal kontakte dem.

Sociale kompetencer er vigtige

Den virtuelle platform på LinkedIn – og Facebook – er hurtig og dynamisk og kræver, du kan formulere dig klart og tydeligt på skrift for at fremstå professionel. Den flerdimentionelle kontaktform, som kaffemødet, fordrer sociale færdigheder, hvilket netop er en vigtig kompetence for rigtig mange jobs i dag.

Kaffemødet kræver også, du har mod til at skabe kontakt. Selv om modet er der til at ringe, skal du dog være opmærksom på, at du tager folks tid, når du henvender dig. Derfor skal det, du siger, være relevant for modtageren og skarpt.

Forberedelse betaler sig

Kaffemødet kræver altså forberedelse, idet du på kort tid skal få solgt dig selv på den bedst mulige måde. Du skal forberede dig på kaffeaftalen, som var det en jobsamtale. Du kan naturligvis ikke forvente et job, men du kommer tættere på, særligt hvis kemien er der. Du er også kommet tættere på netværket hos en ny person og en ny arbejdsplads, der kan fungere som ambassadør for dig i din videre jobsøgning.

Hvad siger du så? Tør du tage springet fra bænkevarmeren, der søger, hvad der bliver slået op, til at springe ud i det og agere direktør i eget liv ved selv at byde de arbejdspladser op til dans, som du mener at kunne tilbyde noget. Jeg håber for dig, at du får mod til at byde din drømmearbejdsplads op til dans.

Held og lykke

 

Christian Seidelin fik en ny hverdag på Novozymes kort tid efter netværket blev sat i spil:

Hej Pernille

Først vil jeg starte med at sige tak for at du giver så meget af dig selv, Du er til stor inspiration og har så meget at dele ud af med dine personlige erfaringer og dit enorme engagement. Mit seneste oplæg handlede om robusthed, noget som jeg kun troede de andre havde, Men ved at få sat ord på at arbejde med emnet alene og sammen med de andre kursister samt blive guidet i din undervisning har det givet mig så meget mod og tro på, at jeg også har en masse at byde på. Verden er lige uden for døren og du har været med til at åbne den og få mig til at se på den med andre øjne.Du har været med til, at jeg tør tage chancer og og arbejde videre med mine succeser. Jeg har kun de varmeste anbefalinger

Mange hilsener Christina Seidelin.

Fremhævede indlæg
Seneste indlæg
bottom of page