top of page

Netværk handler om at hjælpe hinanden


Den måde, man bruger sit job-relaterede netværk på, varierer, alt efter hvilken branche man kommer fra, om du arbejder i det offentlige eller i det private, om du er fastansat eller selvstændig, mand eller kvinde.

Jeg oplever nogle gange modstand fra jobprofiler med en offentlig karriere bag sig. Det handler om, at de dels ikke mener, de kan bruge netværk til at komme nærmere det næste job, for alle jobs skal slås op! Og dels oplever de, at de ikke kan tillade sig – og at det ikke kan betale sig – at spørge ind til et job, der måske endnu ikke eksisterer.

Lad netværket bane vejen for samtalen Men selv om offentlige jobs generelt skal slås op, så er det ikke uden betydning - snarere er det afgørende - at sætte sit netværk i spil i forhold til beslutningstageren. Som beslutningstager med en stram kalender kan det være en gave at have medarbejdere eller kollegaer, der kan byde ind med navne på egnede kandidater, der bør til samtale. Hvis du som jobsøger kender til personer, der bestrider et job i den afdeling eller den enhed, der søger en medarbejder, kan det altså ofte godt betale sig at kontakte vedkommende og sætte dig selv i spil.

Det kan også godt betale sig at tage et kaffemøde med vedkommende, inden du skriver ansøgningen. Hvis du ikke ved, hvilket specifikt job du skal søge, men blot kender jobretningen eller arbejdspladsen, du gerne vil lande i, kan et kaffemøde også godt være på sin plads, såfremt du kender en (der kender en) inden for det område, du gerne vil lande i.

Forbered dig på kaffesamtalen Præcis her stiger mange af. De tør ikke tage kontakt. For de føler, de kommer til ulejlighed. Det gør de også, hvis de kommer uforberedt.

Hvis du omvendt har sat dig godt ind i organisationen, hvis du ved, hvad du har at byde ind med, hvordan du kan gøre en forskel for organisationen, og hvad du præcis søger hjælp til, så kan det være en gave at få en invitation til et kaffemøde. Velforberedte kaffemøder er win-win. For at netværke handler om at hjælpe hinanden.

I august drak jeg kaffe med en fremmed kvinde, der ville lande et nyt job. Hendes profil satte jeg i spil overfor for mit netværk, som hun efterfølgende tog et kaffemøde med. Måneden efter havde de ansat hende. Om der er tale om det perfekte match, er for tidligt at sige. Men sikkert er det, at brugen af netværk er den sikreste og hurtigste vej til næste job.

Fremhævede indlæg
Seneste indlæg
bottom of page